Kdysi a dnes na Pankrácké pláni

Seznamte se s CITY TOWER, poznejte v krátkém souhrnu historii Pankrácké pláně i současnou podobu místa a budovy.

Z pláně až do oblak

Pankrác je osídlena už od pravěku. Lidé prehistorické doby zde žili v době neolitu, což dokládají archeologické nálezy kamenných nástrojů, keramiky i bronzu.

Kostel svatého Pankráce v Krušině

Jak se stala Pankrác Pankráci? Název lokalita získala podle kostela svatého Pankráce ve starobylé obci Krušina z období okolo roku 1100. Později je kostel přestavěn do gotické podoby, vzniká 
okolo něj a přilehlého hřbitova středověká ves s poli, loukami, zahradami, sady i chmelnicemi – jako součást vyšehradského podhradí.

Osady ustupují vinicím

Pankráckou pláň protíná už v dávné době jedna z nejvýznamnějších zemských stezek, pokračuje k přechodu Sázavy u Jílového, dále k Bechyni a Linci. Katastr obce tvoří vsi Krušina, Psáry a Nusle. První dvě jmenované později zanikají kvůli rozvíjení vinic ve 13. století.

Švédové obléhají Prahu. Místní boří kostel

Patronát kostela po bitvě na Bílé hoře přechází na jezuitskou kolej svatého Klimenta, během obléhání Prahy Švédy místní lidé kostel a viniční dvorec ze strategických důvodů boří, aby objekty nemohly sloužit nepříteli.

Jezuité obnovují kostel, je z něj sklad střelného prachu

V polovině 17. století kostel jezuité částečně ve starém zdivu obnovují, už v současné raně barokní podobě. Občanská zástavba ale v místech před vyšehradskou pevností z vojenských důvodů, a to 
ani v této lokalitě, už nevzniká. V roce 1786 je kostel dokonce odsvěcen, slouží jako sklad střelného prachu.
 
Až v roce 1818 je odsvěcení zrušeno a kostel začíná sloužit svému původnímu účelu.

Periferie Pankráce – ideální místo pro trestnici

Okolo roku 1820 stojí na Pankrácké pláni pouze kostel, hospoda a dva domky, o dvacet let později jen o 15 stavení více. Oblast se moc nerozvíjí.
 
I kvůli tomu, že se jedná o lokalitu mimo stavební ruch, zde vzniká v letech 1885 až 1889 trestnice. Ta je přestavěna v roce 1939 a celá lokalita začíná ožívat. Na rozlehlé zarovnané ploše Pankráce 
prudce roste moderní obytná čtvrť. Stará Pankrác postupně zaniká.

Velká Praha a 6letá stagnace

1. ledna 1922 se okrajové části spojují s hlavním městem a vzniká takzvaná Velká Praha. Pankrác se dále rozvíjí, staví se řady maximálně čtyřpodlažních obytných domů v otevřených blocích. S vytvořením místního centra se však nepočítá.
 
Rozsáhlou plochu Pankrácké pláně využívá nákladové nádraží. Na jejím okraji za první republiky vznikají rozsáhlé kolonie rodinných domků. Druhá světová válka znamená zákaz výstavby a 6letou 
stavební stagnaci.

Rozmach Pankrácké pláně

Od poloviny 50. let 20. století nastupují velkolepé sociální programy a rozmach bytové výstavby, který v Praze do té doby neměl obdoby. V roce 1947 je dokončen obytný soubor na Zelené lišce. 
O 9 let později soutěží šest skupin významných pražských architektů v rozsáhlé soutěži na řešení Pankrácké pláně.

Nuselský most a metro C

Stavební rozvoj oblasti posiluje i díky propojení čtvrti s centrem Prahy Nuselským mostem v roce 1973, společně s trasou metra C. Do roku 1963 roste na Pankráci největší sídliště tehdejší Prahy. Původně má být z cihel, nakonec vzniká zástavba z panelů.

První mrakodrap – 104metrový Motokov

Roku 1972 stavaři dokončují I. etapu ústřední budovy Československé televize. O 5 let později na Pankrácké pláni stojí 104metrová výšková budova podniku zahraničního obchodu Motokov – od 
roku 2005 po kompletní rekonstrukci už pod názvem CITY EMPIRIA. Původní budovu Motokovu navrhli architekti Zdeněk Kuna, Zdeněk Stupka, Oliver-Honke Houfek, Milan Valenta a Jaroslav Zdražil.

24podlažní Hotel Panorama

Druhou výškovou budovou oblasti je 24podlažní hranol z litého železobetonu architektů Aloise Semely a Vlada Alujeviče – hotel Panorama dokončený v roce 1983, dnešní Corinthia Panorama Hotel.

Dlouhý příběh budovy ČRO

Výstavba třetí výškové a zároveň nejvyšší budovy Pankrácké pláně i celé České republiky začíná ještě před rokem 1989. Po jejím dokončení Pankráci dominuje 109metrová budova Československého rozhlasu od architektů skupiny Františka Šmolíka společnosti Spojprojekt. Původní projekt uvádí nosnou konstrukci z oceli, pak je upraven na stavbu z prefabrikovaných dílů. Ovšem po dosažení 2. nadzemního podlaží se tato konstrukce ukazuje nevhodnou. Ve spolupráci s ČVUT vzniká nový projekt. Výškovou budovu Československého rozhlasu se však už dostavět v této fázi nedaří – kvůli rozdělení Československa a již nevyhovujícím potřebám ČRO. Budova tak získává pouze opláštění. Stavba je v roce 1992 zastavena a nedostavěná budova začíná chátrat.

2000: Richard Meier projektuje CITY TOWER

Výšková stavba postupně mění vlastníky. Až v roce 2005, ve vlastnictví společnosti ECM, začíná rozsáhlá rekonstrukce. Ale již 5 let předem do projektu vstupuje světově uznávaný architekt Richard Meier a svým autorským rukopisem zanechává na Pankrácké pláni výraznou stopu. Roku 2008 je nejvyšší budova v České republice pod názvem CITY TOWER, po dlouhých desetiletích výstavby a pauz, dokončena.